2023


Fra Angelico, Zmrtvýchvstání Ježíše Krista - ženy u prázdného hrobu, mezi 1439 a 1443

Květná neděle:

Hebrejské děti

Zelený čtvrtek:

Johann Sebastian Bach: Ó nezměrná, bezbřehá lásko Krista

Johann Sebastian Bach: Tvá vůle ať se naplní

Velký pátek:

Giotto di Bondone, Ukřižování Ježíše Krista, okolo 1330

Adam Michna z Otradovic: Plačte andělové

Ukřižovaný Kriste

Bílá sobota:

Bohuslav Korejs: Velikonoční; Sedlčanský kancionál (16. století)

Michael Praetorius: Dnes je den Páně vítězství

Lucas Cranach mladší, Zmrtvýchvstání Ježíše Krista, 1558