Písně příležitostné


Giovanni Bellini, Zmrtvýchvstání Ježíše Krista, mezi 1475 a 1479

Kancionál č. 982: Bože chválíme tebe

1. Bože, chválíme tebe, Pane, moc tvou velebíme, kterou zná zem i nebe, všem tvým skutkům se divíme; když se vše v světě mění, ty sám jsi bez proměny.

2. Vše, co jen chválit může, cherubové, serafové, chválí tě, velký Bože, nebe, země zástupové, ode všech jsi nazýván: Svatý, Svatý, Svatý Pán.

3. Svatý Pán Bůh Sabaoth, Svatý, jenž řídí národy, jenž pomáhá z běd a psot. Nebe, zem, povětří, vody plné jsou cti, chvály tvé, neb vše tvoje dílo je.

4. Pane, smiluj, smiluj se, buď s námi tvé požehnání; oč prosíme, staniž se podle našeho doufání. Kdo v tě doufá samého, neopustíš žádného.