Původní osídlení Čech, Moravy a Slezska


Území dnešní České republiky bylo člověkem osídleno již před asi 750 000 lety. O osídlení území České republiky z doby od 28 000 let před naším letopočtem svědčí řada archeologických nálezů (kultura s nálevkovitými poháry, únětická kultura, lengyelská kultura ad.).

Od 3. století př. n. l. obývali tuto oblast Keltové (Bojové) a v 1. století n. l. přicházely kmeny Germánů (Markomani a Kvádové).

Od konce 5. století se na území dnešní České republiky objevovali první Slované. V 7. století slovanské kmeny vytvořily Sámovu říši (asi 623–659). Jednalo se spíše o nadkmenový svaz. V letech 830–833 na Moravě, na území dnešního Slovenska, na území dnešního severního Maďarska a na území dnešního západního Zakarpatska vznikla pod nadvládou dynastie Mojmírovců Velkomoravská říše. Ta postupně zahrnula i Čechy (890–894), Slezsko, Lužici, Malopolsko a zbytek území dnešního Maďarska.

Velkomoravská říše byla již plnohodnotným státním útvarem. Čechy se od ní odtrhly v roce 894. V roce 906 nebo 907 byla rozvrácena tehdy ještě kočovnými Maďary.