Primice v Dědicích

V Dědicích byla na konci června 2020 nově vysvěceným knězem (novokněz) Milanem Mašterou za účasti farního společenství, ze kterého pochází, slavnostně sloužena jeho první mše svatá.

O primici se psalo v příspěvku Program primiční mše svaté na stránce Hudba v Dědicích.

V primici předcházejících týdnech se před půl osmou jako Slavný Růženec měl zpívat v Kancionálu pod číslem 814 obsažená píseň Zdráva buď, nebes Královno, její sloky 1 (Úvod) až 11 až 15. Za patnáctou slokou je v notách závěr.

Podkladem pro zde nahrané soubory ve formátu PDF jsou soubory .mscz. Ty jsou přehrávatelné v notačním editoru MuseScore, v němž byly vytvořeny. Na disk počítače z této stránky stažený soubor PDF zobrazí každá k jeho otevření určená čtečka (klepněte pravým tlačítkem myši nad tlačítkem STÁHNOUT a ve vyvolané nabídce zvolte pro chtěnou činnost vhodnou položku, text na způsob Uložit odkaz jako). Takovou čtečkou je například program Adobe Reader. Nebo po klepnutí na "velké tlačítko" s textem Stáhnout to samé udělá a noty na obrazovce hned zobrazí vámi k otevírání stránek používaný prohlížeč internetu; ten vám nabídne vlastní nástroje (ikonku) pro stažené soubory.

Rembrandt van Rijn, Svatá rodina s anděly, 1645

O primici se mimo jiné zpívalo následující:

T. Arbeau: Kriste, prameni světla

Kancionál č. 814: Zdráva buď, nebes Královno – Úvod, sloky 1, 11 až 15, Závěr

Adam Václav Michna z Otradovic: Offertorium - Stůl večeře je připraven

Salve Regina