Výstava Morava jako součást českého státu


U příležitosti 100. výročí československé státnosti se v Moravském zemském archivu v Brně ve dnech 6.–24. listopadu 2018 konala výstava "Morava jako součást českého státu", mapující společný vývoj českých zemí od středověku do 20. století.

Výstava veřejnosti představila archiválie uložené v depozitářích Moravského zemského archivu, jako jsou např. moravské zemské desky, landfrýd Václava IV. z roku 1412, erbovní list Fridricha III. z roku 1462, Kniha tovačovská, Antifonář Elišky Rejčky, či patent Ferdinanda III. ustavující Brno sídlem nejvyšších zeměpanských a zemských úřadů z 26. listopadu 1641 a tištěná instrukce pro úřad moravských zemských desk z 2. ledna 1642, vystavované zcela ojediněle a jen po omezenou dobu.

Kniha tovačovská byla otevřena na stránce s rubrikou: "Markrabství moravské svobodné jest". Tento článek byl do textu knihy zařazen v souvislosti s otázkou volby krále a vztahů jednotlivých zemí České koruny. Byl výrazem zemské autonomie a suverenity moravského zemského práva.