Okresy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku


V roce 1990 byly rovněž okresní národní výbory transformovány na okresní úřady, namísto sboru voleného občany je řídila okresní shromáždění volená krajským zastupitelstvem.

Ke dni 1. ledna 2003 byly okresní úřady zrušeny.

Okresy jako jednotka státní správy nadále existují, okresy také zůstávají jednotkou statistickou.