19. století


V letech 1867 až 1918 země Koruny české spadaly pod Předlitavsko.

V českém národním obrození a následujícím boji o české politické sebeurčení se prosadila myšlenka jednotného a jediný spisovný jazyk používajícího "národu českého v Čechách a v Moravě", jak to formuloval z Moravy pocházející obrozenec František Palacký.