Morava


České republiky. Název země je odvozen od řeky Moravy. Jméno Morava je předslovanského původu. Má význam voda, močál. Na západě hraničí Morava s Čechami.

Na severu hraničí s polskou částí Kladska a s českým/moravským Slezskem. Na východě hraničí Morava se Slovenskem. Na jihu hraničí s Dolními Rakousy.

Největším městem Moravy je Brno. Jinými významnými sídly jsou Olomouc, která je vedle Brna druhým historickým hlavním městem Moravy a sídlem arcibiskupství, část Ostravy (Moravská Ostrava), Jihlava, Zlín a Kroměříž. Jihlava a Ostrava jež leží na bývalých zemských hranicích.

Většina území Moravy je tvořena pahorkatinami a vrchovinami. Nejvyšší horou je s výškou 1492 metrů nad mořem Praděd nacházející se v Hrubém Jeseníku. Dalšími významnými pohořími jsou Moravskoslezské Beskydy, Bílé Karpaty a Králický Sněžník. Od Čech Moravu odděluje Českomoravská vrchovina.

Nejdůležitějšími řekami jsou Morava, Dyje, Svratka, Bečva a Jihlava protékající rozsáhlými nížinnými oblastmi jižní a střední Moravy. Jedná se o Dyjsko-svratecký úval, Dolnomoravský úval a Hornomoravský úval.