Moravské hlasy


Sandro Botticelli, Klanění tří králů, asi 1476

Lidovou píseň jsme v Dědicích mohli při větším shromáždění občanů slyšet leda tak při stavění máje na náměstí Svobody (včetně s ní u té příležitosti propojeného tancování). Usměrňovala je s mikrofonem v ruce paní Marie Pachtová. Pod májó na náměstí například 30. dubna 2017 tancoval vedle souboru Klebetníček z Vyškova Hanácké sóbor Hruška. Mohli bychom se zeptat, zda vedoucí dědických dobrovolných zpěváků František Adamec již pouvažoval nad možností rozšířit soubor hudebních skladeb o lidové písničky, které by klidně mohl doprovázet na varhany.

Co dělají lidé doma, je jejich věc. V televizi se od roku 2003 mohli dívat na pořad Folklorika, u něhož ale na podzim 2020 vedení České televize uvažovalo o tom, že bude zastaveno natáčení dalších dílů. Jestli proto, že v tom nevidí smysl, nebo jim autoři sdělili, že nápady došly, a v současnosti už lidé nezpívají ani doma, se můžeme dohadovat.

Autor projektu Moravské hlasy Jíří Plocek, který byl u vzniku Folkloriky i jí předcházejícího pořadu, však nezaváhal a založil internetovou Petici proti zrušení pořadu ČT o tradiční kultuře Folklorika. Petice uspěla, pořad byl zachován a natočen nový díl.

Jde o to, abychom se nad sebou zamýšleli a něčeho se dobírali. V čem to žijeme, to si vytváříme sami. Vlastní domácí zpívání, které se donese k ouškům vašich příbuzných, oni ocení. Zvláště když zapějete tak, že až pocítí, jak je krásné, že jste do toho dali vše, co se dalo.

Antonio da Correggio, Klanění tří králů, mezi 1516 a 1518