Vánoce


Pro stažení souboru s příponou .mscz z těchto stránek, také jinak napsáno: pro jeho uložení na disk vašeho počítače kvůli následnému otevření v programu MuseScore, najeďte na stránce ukazovátkem myši na jej představující obdélníček a klepněte na něj pravým tlačítkem myši (stiskněte pravé tlačítko). V nabídce vyberte příkaz Uložit odkaz jako... (či podobný) a soubor po otevření dialogového okna se souborovým systémem vašeho počítače uložte do zvoleného umístění.

Leonardo da Vinci, Madona ve skalách, 1483-1486

Bach, Johann Sebastian: Puer natus (Hoch se narodil)

Fiala, František: Aj, dnes v Betlémě

Fiala, František: Gloria in excelsis Deo

Gruber, Franz Xaver: Tichá noc

Gruber, Franz Xaver: Tichá noc – upravil P. Josef Olejník

Korejs, Bohuslav: Vánoční zpěv II

Linek, Jiří Ignác: Pastorela iucunda

Mendelssohn-Bartholdy, Felix: Hle, andělé zpívají

Michna z Otradovic, Adam: Vánoční muzika – 1. Vánoční rosička

Michna z Otradovic, Adam: Vánoční muzika – 1. Vánoční rosička: vytvořeno v MuseScore 4 (Muse Sound), nastavení nástrojů: soprán: flétna, alt: altová flétna, tenor: klarinet v B ladění, bas: fagot

Michna z Otradovic, Adam: Vánoční muzika – 2. Vánoční magnet a střelec

Michna z Otradovic, Adam: Vánoční muzika – 2. Vánoční magnet a střelec: vytvořeno v MuseScore 4 (Muse Sound), nastavení nástrojů: soprán: flétna, alt: altová flétna, tenor: klarinet v B ladění, bas: fagot

Michna z Otradovic, Adam: Vánoční muzika – 3. Vánoční roztomilost

Michna z Otradovic, Adam: Vánoční muzika – 3. Vánoční roztomilost: vytvořeno v MuseScore 4 (Muse Sound), nastavení nástrojů: soprán: flétna, alt: altová flétna, tenor: klarinet v B ladění, bas: fagot

Michna z Otradovic, Adam: Vánoční muzika – 4. Vánoční vinšovaná pošta

Michna z Otradovic, Adam: Vánoční muzika – 4. Vánoční vinšovaná pošta: vytvořeno v MuseScore 4 (Muse Sound), nastavení nástrojů: soprán: flétna, alt: altová flétna, tenor: klarinet v B ladění, bas: fagot

Michna z Otradovic, Adam: Vánoční muzika – 5. Vánoční hospoda

Michna z Otradovic, Adam: Vánoční muzika – 5. Vánoční hospoda: vytvořeno v MuseScore 4 (Muse Sound), nastavení nástrojů: soprán: flétna, alt: altová flétna, tenor: klarinet v B ladění, bas: fagot

Michna z Otradovic, Adam: Vánoční muzika – 6. O narození Pána Krista

Michna z Otradovic, Adam: Vánoční muzika – 6. O narození Pána Krista : vytvořeno v MuseScore 4 (Muse Sound), nastavení nástrojů: soprán: flétna, alt: altová flétna, tenor: klarinet v B ladění, bas: fagot

Michna z Otradovic, Adam: Vánoční muzika – 7. Pozdravení děťátka Ježíše

Michna z Otradovic, Adam: Vánoční muzika – 7. Pozdravení děťátka Ježíše: vytvořeno v MuseScore 4 (Muse Sound), nastavení nástrojů: soprán: flétna, alt: altová flétna, tenor: klarinet v B ladění, bas: fagot

Michna z Otradovic, Adam: Vánoční muzika - 8. Nebeský slavíček

Michna z Otradovic, Adam: Vánoční muzika - 8. Nebeský slavíček: vytvořeno v MuseScore 4 (Muse Sound), nastavení nástrojů: soprán: flétna, alt: altová flétna, tenor: klarinet v B ladění, bas: fagot

Michna z Otradovic, Adam: Vánoční muzika - 9. Zvaní k jesličkám P. Krista

Michna z Otradovic, Adam: Vánoční muzika - 9. Zvaní k jesličkám P. Krista: vytvořeno v MuseScore 4 (Muse Sound), nastavení nástrojů: soprán: flétna, alt: altová flétna, tenor: klarinet v B ladění, bas: fagot

Michna z Otradovic, Adam: Vánoční muzika - 10. Item jiná o narození Krista Pána: vytvořeno v MuseScore 4 (Muse Sound), nastavení nástrojů: soprán: flétna, alt: altová flétna, tenor: klarinet v B ladění, bas: fagot

Michna z Otradovic, Adam: Vánoční muzika - 12. Vánoční noc: vytvořeno v MuseScore 4 (Muse Sound), nastavení nástrojů: soprán: flétna, alt: altová flétna, tenor: klarinet v B ladění, bas: fagot

Ryba, Jakub Jan: Česká mše vánoční Sanctus

Ryba, Jakub Jan: Česká mše vánočníBenedictus

Ryba, Jakub Jan: Česká mše vánoční – Agnus Dei

Schreier, Josef: Moravská mše vánočníKyrie

Schreier, Josef: Moravská mše vánočníChriste

Schreier, Josef: Moravská mše vánoční Gloria

Schreier, Josef: Moravská mše vánočníCredo

Schreier, Josef: Moravská mše vánočníSanctus

Schreier, Josef: Moravská mše vánočníBenedictus

Schreier, Josef: Moravská mše vánočníOsanna

Schreier, Josef: Moravská mše vánočníAgnus

Schreier, Josef: Moravská mše vánočníDona

Matthias Stom, Klanění pastýřů, asi 1650