Odpovědi k žalmům


Barthel Bruyn, Zmrtvýchvstání Ježíše Krista, mezi 1530 a 1540

Kancionál č. 631: Kristus vítězí

R: Kristus vítězí, Kristus kraluje, Kristus, Kristus vládne všem.

1. Janu Pavlu nejvyššímu knězi, otci veškerého světa, hojnost, pokoj, mír a blaho dej.

R: Kristus vítězí, Kristus kraluje, Kristus, Kristus vládne všem.

2. Časy blahé ať  k nám přijdou, Kristův mír sem přinesou, vládu jeho nastolí nám dnes.

R: Kristus vítězí, Kristus kraluje, Kristus, Kristus vládne všem.

3. Prosme Hospodina, Otce, chválu vzdejme jeho Synu, svatý Duch ať naplňuje den.

R: Kristus vítězí, Kristus kraluje, Kristus, Kristus vládne všem.