Hospodářství Moravy


Hlavními hospodářskými středisky Moravy jsou Brno, Ostrava, Olomouc a Zlín. Ve všech případech se dnes jedná o města s velkým počtem vysokoškolských studentů a bohatou minulostí zpracovatelského průmyslu.

Brno bylo dříve známé svým rozvinutým textilním průmyslem. Podobně jako v případě Ostravy šlo o silné průmyslové město. Dnes se zaměřuje spíše na činnost ve vědě, výzkumu a vývoji.

V oblasti okolo Ostravy v minulosti probíhala intenzivní těžba uhlí až do 90. let 20. století. Díky tomu bylo možno vybudovat rozsáhlou aglomeraci zaměřenou rovněž na zpracovatelský průmysl. Město se dnes snaží o změnu zaměření na jiná odvětví.

Na jihu Moravy okolo Hodonína a Břeclavi se těží ropa.

Moravské zemědělství je známé pro pěstování vína. Okolo 96 % vinic na území České republiky je na Moravě.