Požehnání zvonu Panna Maria


Zvon Panna Maria byl v kostele Nejsvětější Trojice v Dědicích požehnán za účasti biskupů odpoledne 15. srpna 2023 po páté hodině. Přitom zaznělo Ave Maria Jakoba Arcadelta a Kriste Prameni světla T. Arbeaua v podání dědického sboru. Z kancionálu se zpívala čísla 812, 503 a 982. Zpívala dědická schola. Sólově zazpívala za flétnového doprovodu Arnošta Bařinky skladbu Panis Angelicus Césara Francka Jana Bařinková.

Soubory MSCZ, PDF a zvukové záznamy ve formátu OGG (SATB, soprán, alt, tenor, bas) naleznete na příslušných stránkách.

Fotografie z události jsou k prohlédnutí zde.

Andrea Mantegna, Klanění pastýřů, 1450