20. století


Se zánikem Rakouska-Uherska zaniklo i Moravské markrabství a Moravský zemský sněm, ale Morava zůstala jako země Moravská i nadále správním celkem v rámci nového samostatného státu Československé republiky (Československa).

V roce 1928 byla Morava spojena s československou částí Slezska do země Moravskoslezské, která existovala do roku 1948.

Od roku 1949 bylo území Československa rozděleno na kraje. Morava jako správní jednotka zanikla.

Morava je dodnes vnímána jako celek.

Po poválečném vysídlení Moravanů německé národnosti, kteří převažovali v některých oblastech Moravy, zde žije obyvatelstvo většinově mluvící moravskými nářečími a hlásící se k moravské popřípadě české národnosti.

Moravané se etnograficky a lingvisticky dělí do tradičních oblastí, k nimž patří Haná, Valašsko, Slovácko, Horácko a Lašsko.