Adventní, vánoční a velikonoční skladby

Rembrandt van Rijn, Vzkříšený Kristus, 1661

Tyto stránky jsou věnovány adventním, vánočním, velikonočním i jiným skladbám prováděným v Dědicích (někdy jen uvažovaným) a v jejich osadách před adventem, v době adventní, o Vánocích, o Velikonocích i jindy během roku, například ve svátek Cyrila a Metoděje.

Dědice sousedí na jihu s Nosálovicemi, na jihovýchodě s Vyškovem. Na jihu a jihovýchodě část území (většinou) vymezují ulice Purkyňova a Na Hraničkách. V Dědicích byla okolo poloviny 20. století postavena Nemocnice Vyškov, o něco později sídliště Hraničky, na přelomu osmdesátých a devadesátých let sídliště Osvobození (Letní pole). Nachází se v nich část areálu strojírenského podniku Rostex. Stadionem Vyškov a Sportovním areálem Vyškov sousedí s vyškovským parkem, když se dotýkají okraje původních Smetanových sadů. Blíže k jádru Dědic s kostelem Nejsvětější Trojice je historická osada Dědic Pazderna. Na západě Dědice sousedí s Opatovicemi a s Lhotou. Na severozápadě je jejich sousedem Rychtářov. Při jejich západním okraji se nachází historická osada Dědic Hamiltony. Zahrnují část údolí Velké Hané. Byla v nich postavena Kasárna Dědice. Na Kozí horce stojí Velitelství výcviku – Vojenská akademie. Na Kozí horce bylo postaveno sídliště Víta Nejedlého. Na východ od něj jsou Vinohrady. Dědice na severu sousedí s Radslavicemi. Na severovýchodě sousedí s Pustiměřskými Prusy (část Pustiměře); dědická pole jsou i za železniční vlečkou, za větrolamem. Na jihu a jihozápadě jsou jejich sousedem Drnovice.

Soubory umístěné na tyto stránky slouží k okamžitému zobrazení not písní v internetovém prohlížeči (vestavěný prohlížeč PDF), přehrání (MP3, OGG) nebo po stažení na disk počítače k zobrazení not a jejich přehrávání v notačním editoru (MSCZ) či k přehrávání v přehrávači zvuku (MP3, OGG). Naleznete je na jednotlivých hlavním rozcestníkům (rozděleným podle druhu souboru) podřazených stránkách.

Hlavní stránky (rozcestníky) jsou nazvány Soubory MSCZ, Soubory PDF a Zvukové soubory. Písně jsou uspořádány jako abecedně řazené seznamy všech někdy již zpívaných nebo jen cvičených kusů (ve formátech MSCZ, PDF, MP3 a OGG). Zvukové soubory jsou uloženy jako SATB a dále (jak kdy) jako jednotlivé party: soprán, alt, tenor a bas.

Na levé straně těchto stránek jsou také stránky nazvané Advent, Vánoce, Tři králové a Velikonoce. Tam jsou informace o skladbách řazeny dle jednotlivých let. Takto mohly být skutečně v dědickém kostele provedeny, nebo jen zkušebně nacvičovány.

Rembrandt van Rijn, Večeře v Emauzích, 1648

Noty otevřete v notačním editoru MuseScore (verze 3 nebo 4 a vyšší), v němž byly vytvořeny. V MuseScore lze tyto soubory nejen přehrávat, také je v tomto editoru můžete podle potřeby upravovat. Noty byly uloženy ve formátu PDF v MuseScore. Takový soubor zobrazí po stažení na disk počítače a po otevření dvojklepnutím na soubor kterákoli používaná čtečka souborů PDF. Mohou být samozřejmě zobrazeny jedním klepnutím na soubor na stránce, přímo v internetovém prohlížeči.

Stejně tak skladby na stránky nahrané ve formátech MP3 a OGG je možno v internetovém prohlížeči hned spustit, přehrávat a poslouchat, nebo je tak jako v případě formátu MSCZ a PDF můžete uložit na disk svého počítače a spustit je následně ve svém oblíbeném přehrávači hudebních souborů.

Albrecht Altdorfer, Narození Páně, asi 1513

Hieronymus Bosch, Klanění tří králů, začátek 16. století

Edward Burne-Jones, Betlémská hvězda, 1890

Podrobnosti o jednotlivých událostech byly zveřejněny na stránce Vánoční strom v Dědicích.