Slovanské osídlení Moravy


Nejstarším historicky doloženým etnikem byly keltské kmeny Volků-Tektoságů, vystřídané na přelomu letopočtu germánskými Kvády (pravděpodobně sem zasahoval vliv Marobudovy říše).

V 6. století osídlily Moravu slovanské kmeny: Holasici na Opavsku (jejichž existence je ale značně nejistá) a Moravané (poprvé zmiňováni až roku 822, zřejmě se ale jednalo o souhrnný název pro všechny obyvatele jednoho kmene, který si v 8. nebo v 9. století podmanil ostatní slovanské kmeny žijící v této oblasti), kteří žili zejména kolem středního a dolního toku řeky Moravy, pravděpodobně až k soutoku s řekou Dunajem.