Soubory MSCZ


Albrecht Dürer, Madona s čížkem, 1506

Soubory jsou řazeny abecedně podle příjmení tvůrců. Otevřete je v notačním editoru MuseScore.

Namísto sborových zvuků áh, óch, které  jsou pro sborové noty používány jako výchozí (SATB), jsou pro jednotlivé party ve směšovači (mixer) nastaveny k tomu zvolené hudební nástroje. Pro soprán je to v našem případě flétna, pro alt klarinet v bé, pro tenor anglický roh a pro bas je to fagot. Je to jinak, než tomu bylo u souborů vytvořených v MuseScore 3, kde se prostě přiřadily nástroje zvukové banky, u nichž bylo vcelku jedno, jestli skutečný hudební nástroj má až takový rozsah tónů, aby se jimi pokryl rozsah partu. Namísto základní zvukové banky (Basic) se ve verzi MuseScore 4 využívá pokročilejší zvuková banka MuseSounds, zde stažená přes software MuseHub, kde zvuk odpovídá skutečnému nástroji a jeho možnostem.

Podkladem pro dále nahrané soubory ve formátu PDF jsou soubory .mscz. Soubory v něm byly vytvořeny a jsou proto přehrávatelné (a upravovatelné) v notačním editoru MuseScore. Ve směšovači tohoto notačního editoru můžete stanovit sólo pro vybraný part, například soprán, a (třeba kvůli cvičení) přehrávat jen ten, nebo sólo nebo ztlumení pro vybrané party, a poslouchat jen ty, které zrovna slyšet chcete.

Pro stažení souboru s příponou .mscz z těchto stránek, a tedy pro jeho uložení na disk vašeho počítače kvůli následnému otevření v programu MuseScore, najeďte na stránce ukazovátkem myši na jej představující obdélníček a klepněte na něj pravým tlačítkem myši (stiskněte pravé tlačítko). V nabídce vyberte příkaz Uložit odkaz jako... (či podobný) a potvrďte po otevření dialogového okna se souborovým systémem vašeho počítače uložení souboru do zvoleného umístění.

El Greco, Klanění pastýřů, mezi 1612 a 1614