Vánoce


Albrecht Altdorfer, Narození Ježíše Krista, asi 1520 až 1525

Bach, Johann Sebastian: Puer natus (Hoch se narodil)

Fiala, František: Aj, dnes v Betlémě

Fiala, František: Gloria in excelsis Deo

Gruber, Franz Xaver: Tichá noc

Gruber, Franz Xaver: Tichá noc - upravil P. Josef Olejník

Korejs, Bohuslav: Vánoční zpěv II

Linek, Jiří Ignác: Pastorela iucunda

Mendelssohn-Bartholdy, Felix: Hle, andělé zpívají

Michna z Otradovic, Adam: Vánoční muzika – 1. Vánoční rosička; uloženo bez taktů nástrojové předehry a dohry, které přepisované noty pro sborový zpěv neobsahují, je jen naznačen počet taktů, takty samy jsou prázdné

Michna z Otradovic, Adam: Vánoční muzika - 2. Vánoční magnet a střelec; uloženo bez taktů nástrojové předehry a dohry, které přepisované noty pro sborový zpěv neobsahují, je jen naznačen počet taktů, takty samy jsou prázdné, uprostřed skladby ze stejného důvodu nepřepsané mezihry (v podobě ticha) ponechány

Michna z Otradovic, Adam: Vánoční muzika - 3. Vánoční roztomilost; uloženo bez taktů nástrojové předehry, kterou přepisované noty pro sborový zpěv neobsahují, je jen naznačen počet taktů, takty samy jsou prázdné, uprostřed skladby ze stejného důvodu nepřepsané mezihry (v podobě ticha) ponechány

Michna z Otradovic, Adam: Vánoční muzika - 4. Vánoční vinšovaná pošta; uloženo bez taktů nástrojové předehry a dohry, které přepisované noty pro sborový zpěv neobsahují, je jen naznačen počet taktů, takty samy jsou prázdné

Michna z Otradovic, Adam: Vánoční muzika - 5. Vánoční hospoda; uloženo bez taktů nástrojové předehry, kterou přepisované noty pro sborový zpěv neobsahují, je jen naznačen počet taktů, takty samy jsou prázdné, uprostřed skladby ze stejného důvodu nepřepsaná mezihra (v podobě ticha) ponechána

Michna z Otradovic, Adam: Vánoční muzika - 6. O narození Pána Krista; uloženo včetně taktů nástrojové mezihry uprostřed skladby, kterou přepisované noty pro sborový zpěv neobsahují, je jen naznačen počet taktů, takty samy jsou prázdné, uprostřed skladby ponechána nepřepsaná mezihra (v podobě ticha), která přepsané noty pro sborový zpěv neobsahuje

Michna z Otradovic, Adam: Vánoční muzika - 7. Pozdravení děťátka Ježíše; uloženo bez taktů nástrojové předehry, kterou přepisované noty pro sborový zpěv neobsahují, je jen naznačen počet taktů, takty samy jsou prázdné

Michna z Otradovic, Adam: Vánoční muzika - 8. Nebeský slavíček; uloženo bez taktů nástrojové předehry, kterou přepisované noty pro sborový zpěv neobsahují, je jen naznačen počet taktů, takty samy jsou prázdné

Michna z Otradovic, Adam: Vánoční muzika - 9. Zvaní k jesličkám P. Krista; uloženo bez taktů nástrojové předehry a dohry, které přepisované noty pro sborový zpěv neobsahují, je jen naznačen počet taktů, takty samy jsou prázdné

Ryba, Jakub Jan: Česká mše vánoční - Sanctus

Ryba, Jakub Jan: Česká mše vánoční - Benedictus

Ryba, Jakub Jan: Česká mše vánoční - Agnus Dei

Schreier, Josef: Moravská mše vánoční - Kyrie

Schreier, Josef: Moravská mše vánoční - Christe; bez 14 taktů nástrojové předehry

Schreier, Josef: Moravská mše vánoční - Gloria

Schreier, Josef: Moravská mše vánoční - Credo

Schreier, Josef: Moravská mše vánoční - Sanctus

Schreier, Josef: Moravská mše vánoční - Benedictus; bez 5 taktů nástrojové předehry

Schreier, Josef: Moravská mše vánoční - Osanna

Schreier, Josef: Moravská mše vánoční - Agnus

Schreier, Josef: Moravská mše vánoční - Dona

El Greco, Klanění pastýřů, asi 1605-1610