Obce v České republice


Historické země České republiky (přibližný podíl každého ze tří území státu vyjádřen v procentech):

Čechy: 66 % (52 065 km² : 66,01 %),

Morava: asi 28,3 % (po připojení Valticka (od 31. července 1920), po ztrátě Nedvězíčka (k 1. lednu 1925 na základě vládního nařízení č. 315/1924 Sb. z. a n. z 23. prosince 1924), po připojení Dyjského trojúhelníku a rozšíření Valticka  (v roce 1925), rozšíření území Mikulova (v roce 1926) 22 384,1 km² : 28,34 %; včetně moravských enkláv ve Slezsku na území České republiky (308,29 km²): 22 692,39 km²), Podrobněji o moravském zeměpisu viz Encyclopædia Moravica.

Slezsko, nazýváno také České Slezsko a Moravské Slezsko, dříve také jako Rakouské Slezsko, s nímž je územně z větší části totožné: asi 5,7 % (4 115,16 km², moravské enklávy ve Slezsku: 308,29 km², Slezsko včetně moravských enkláv: 4423,45 km² (v rámci Slezska zahrnuty oblasti v minulosti počítané k Moravě, například původní Opavsko, čili dnešní Opavsko a Krnovsko).

Čechy: velká země na západě České republiky.

Morava: velká země na východě České republiky.

Slezsko: maličká země na severovýchodě České republiky zahrnující v sobě kousky Moravy.