2019


Adam Michna z Otradovic: Vánoční muzika

2. Vánoční magnet a střelec

3. Vánoční roztomilost

6. O narození Pána Krista

František Fiala: Gloria in excelsis Deo

František Fiala: Aj, dnes v Betlémě

Bohuslav Korejs: Vánoční zpěv II

Johann Sebastian Bach: Puer natus

Mistr vyšebrodského oltáře: Narození Páně, kolem 1350