Zpěvy ke mši, ordinária a obecné mešní písně


Lucas Cranach starší, Zmrtvýchvstání Ježíše Krista, mezi asi 1537 a asi 1538

Kancionál č. 523: Ty jsi, Pane, v každém chrámě

Vstup

1. Ty jsi, Pane, v každém chrámě, mezi námi domov máš, věříme a vyznáváme, že jsi Bůh a bratr náš. Jako ty jsi jedno v Otci, kéž my všichni jedno jsme, sjednoť naše společenství v živém těle církve své.
Před evangeliem

2. Nejen chlebem člověk žije, živ nás, Pane, slovem svým; mrtvé křísí, uzdravuje, zjasní v duši každý stín. Chceme vyjít za tvým hlasem, slovo v život uvádět, aby každý tvor byl spasen, celé lidstvo, celý svět.

Obětní průvod

3. Láska tvoje do krajnosti rozdává se bratřím svým, vlévá milost za milostí, ruší dluhy starých vin. Co my, hříšní, dát ti smíme? Málo pojme lidská dlaň. Sami sebe nabízíme, všechno naše tvým se staň.

Přijímání

4. Při zázračném nasycení utišil jsi lidský hlad, také my jsme připraveni z tvého stolu pokrm brát. Vejdi k nám a dej nám ožít v síle svého života, dej, ať září z dětí Božích radost, láska, jistota.

5. V bídě, hladu, umírání strádá tolik bratří tvých! Lhostejnost nám vidět brání
tebe trpícího v nich. Proměň naše živoření, plané starosti a spěch v život vzácné, věčné ceny, kterým obnovit chceš svět.

Závěr

6. Posílal jsi učedníky, kam jsi toužil přijít sám; přijmi, Ježíši, mé díky, že i já jsem k dílu zván. Nepůjdeme domů sami, tebe smíme bratřím nést. Zůstaň, Pane, stále s námi, buď nám světlem, cestou cest.