Vánoční hudba barokních kancionálů


Nicolaes Maes, Klanění pastýřů, asi 1660

Anonym: Est ist ein Ros entsprungen

Bridel, Bedřich: Děťátko rozkošné nám se narodilo

Bridel, Bedřich: Jiná o Narození Pána Ježíše

Holan Rovenský, Václav Karel: Ach můj milý Ježíšku

Michna z Otradovic, Adam: Item jiná o narození Pána Krista

Michna z Otradovic, Adam: Nebeský slavíček k chvále Boží prospěvující, divné Boží narození

Reading, John: Adeste fideles

Traján Turnovský, Jan: Všichni věrní křesťané; také jako Jan Trojan Turnovský

Guido Reni, Klanění pastýřů, mezi 1641 a 1642