Získávání energie, její přeměna a zásobování (dodávání do sítě a ke spotřebitelům) energií v Čechách, na Moravě a ve Slezsku


Česká republika v současnosti snižuje svojí energetickou závislost na hnědém uhlí, která se negativně projevovala v kvalitě životního prostředí v severních Čechách.

V roce 2005 bylo 65,4 procent elektřiny vyráběno pomocí páry a spalováním (hlavně uhlí), 30 procent v jaderných elektrárnách a 4,6 procenta z obnovitelných zdrojů, včetně vodních elektráren.

Největším českým energetickým zdrojem je Jaderná elektrárna Temelín (14 % výroby elektřiny v České republice), další jaderná elektrárna je v Dukovanech.

Česká republika patří mezi největší vývozce proudu v Evropě, v roce 2013 vyvezlo asi 17 TWh, což je víc než vyrobí Temelín. ČR je na sedmém místě na světě ve vývozu elektrické energie a na desátém ve výrobě energie z jádra.

Zemní plyn do České republiky dodává ruská společnost Gazprom, která pokrývá tři čtvrtiny spotřeby a zbytek dodávají norské společnosti. V lednu 2013 byl otevřen plynovod Gazela, který přivádí ruský plyn také severní cestou, Česká republika se tak zbavila závislosti na plynu z plynovodů vedoucích přes Ukrajinu, kde byly v minulosti dodávky několikrát blokovány kvůli sporům Ukrajiny a Ruska.

Ropu do České republiky přivádějí ropovod Družba z Ruska a ropovod Ingolstadt z Německa.