2021


František Fiala: Gloria in excelsis Deo

František Fiala: Aj, dnes v Betlémě

Johann Sebastian Bach: Puer natus (Hoch se narodil)

Franz Xaver Gruber: Tichá noc – upravil P. Josef Olejník

Bohuslav Korejs: Vánoční zpěv II

Albrecht Dürer, Madona se zvířátky, asi 1503