Zpěvy ke mši, ordinária a obecné mešní písně


Kancionál č. 523: Ty jsi, Pane, v každém chrámě