Ochrana životního prostředí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku


Podle Environmental Performance Index, který vypracovává Yaleská univerzita, je ČR 27. nejohleduplnější zemí k životnímu prostředí na světě (k roku 2016).

Zachovalá příroda je chráněna v chráněných územích.

Nejvyšším orgánem ochrany přírody a životního prostředí v České republice je Ministerstvo životního prostředí České republiky.

V České republice se nachází čtyři oblasti s nejvyšší mírou ochrany, tzv. národní parky: Krkonošský národní park (od 17. května 1963), Národní park Šumava (od 20. března 1991), Národní park Podyjí (od 20. března 1991) a Národní park České Švýcarsko (od 1. ledna 2000).

Ministerstvo životního prostředí v roce 2009 oznámilo, že připravuje vyhlášení Národního parku Křivoklátsko.

Mezi chráněná území patří (v závorce jejich počet k 3. 8. 2016):

národní parky (4)
chráněné krajinné oblasti (26)
národní přírodní rezervace (107)
přírodní rezervace (815)
národní přírodní památky (120)
přírodní památky (1531)