My tři králové


Ikona Klanění tří králů, polovina 16. století, Malniv (Ukrajina)

1. My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám.

2. Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli zdaleka.

3. Zdaleka je cesta naše, do Betléma mysl naše.

4. Co ty, černej, stojíš vzadu, vystrkuješ na nás bradu?

5. A já černej vystupuju a Nový rok vám vinšuju.

6. A my taky vystupujem a Nový rok vám vinšujem!

Mistr Francke, Klanění tří králů, 1426