2019


Giovanni Bellini, Ukřižování Ježíše Krista, okolo 1500

Giovanni Bellini, Zmrtvýchvstání Ježíše Krista, mezi 1475 a 1478

Johann Sebastian Bach: Ó nezměrná, bezbřehá lásko Krista

Ukřižovaný Kriste

Květná neděle  Hebrejské děti

Régina coeli

Anton Bruckner: O crux, ave

Anton Bruckner: In monte Oliveti

Marco Frisina, adaptace Marie Maňáková: Duše Kristova (středověká modlitba)

Bohuslav Korejs: Velikonoční; Sedlčanský kancionál (16. století)

Johann Sebastian Bach: Tvá vůle ať se naplní

Francesco Rosselli: Adoramus te, Christe

Mistr Třeboňského oltáře, Zmrtvýchvstání Ježíše Krista, 80. léta 14. století