Tři králové

Betlémská hvězda

Gentile da Fabriano, Klanění tří králů, 1423

My tři králové, velikost písma zpěvního textu 16 bodů

Do znaku městečka Dědice se osmihrotá hvězda dostala pod vlivem erbu Šternberků. V 18. století k ní přibyly jedinečné paprsky záře, jež z ní učinily zářící osmihrotou hvězdu.

Šternberkové ve shodě s rodinnou legendou svůj původ odvozují od jednoho ze tří biblických králů (jménem Kašpar), kteří se do Betléma přišli poklonit narozenému Ježíškovi.

Poprvé se tito tři králové (spíše však mudrci) objevují v Matoušově evangeliu. Do Betléma je dovedlo následování hvězdy. V evangeliu ale nejsou uvedeni jmenovitě. Jejich jména Kašpar, Melichar a Baltazar se objevila až později. Zkratka C+M+B+ původně znamenala "Christus mansionem benedicat", "ať Kristus požehná tomuto příbytku."

Hvězda ve znaku Šternberků je tak Betlémskou hvězdou. K ní se vážící rodové heslo pod štítem "Nescit occasum" znamená, že tato hvězda "Nikdy nezapadá".

Peter Paul Rubens, Klanění tří králů, mezi 1617 a 1618

My tři králové, velikost písma zpěvního textu 16 bodů, bez čísel slok

Koleda My tři králové, názvy výšek tónů vepsány v notových hlavičkách, velikost písma zpěvního textu 16 bodů

El Greco, Klanění tří králů, mezi 1568 a 1569

Koleda My tři králové, názvy výšek tónů nadepsány nad notami, velikost písma zpěvního textu 16 bodů

Poznámka: Názvy not byly v MuseScore nad notovou osnovu naráz umístěny pomocí přídavného modulu "Note Names". Protože se tón H po anglickém způsobu zapisuje jako B, bylo žádoucího výsledku dodatečně dosaženo snadno a rychle přepsáním příslušných písmen z B na H.

Fra Angelico a Fra Filippo Lippi, Klanění tří králů, asi 1440-1460