11. století a 12. století


Od 11. století do konce 12. století byla Morava rozdělena na údělná knížectví v držení členů rodu Přemyslovců, od roku 1061 dědičném.

Na konci 12. století moravské úděly sjednotil v Markrabství moravské pozdější český kníže Konrád II. Ota.