2017


Gerard David, Ježíš Kristus nesoucí kříž s ukřižováním, Zmrtvýchvstání Ježíše Krista s poutníky z Emaus, asi 1510

Albrecht Altdorfer, Ukřižování Ježíše Krista, asi 1509–1516

Johann Sebastian Bach: Ó nezměrná, bezbřehá lásko Krista

Mi popule

Bartolomeo Cordans: Jesu, Salvator noster

Georg Friedrich Händel: Vzdávám ti, Bože, chválu svou

Květná neděle  Hebrejské děti

Régina coeli

Albrecht Altdorfer, Zmrtvýchvstání Ježíše Krista, 1518