Tři králové

Zjevení Páně, svátek Tří králů

Pieter Brueghel starší, Klanění tří králů v zimní krajině (Klanění králů ve sněhu), 1563

Slavnost Zjevení Páně, svátek Tří králů, latinsky epiphania Domini (Epifanie) je křesťanský svátek, který připomíná sebesdělení či sebezjevení Boha lidstvu v osobě Ježíše Krista.

Sandro Botticelli, Klanění tří králů, 1482

Považuje se za den, kterým je daného roku ukončeno vánoční období. V římskokatolické církvi však doba vánoční končí až následující nedělí, kdy se slaví svátek Křtu Páně. Po něm následuje odstrojení vánočního stromečku.

Leonardo da Vinci, Klanění tří Králů, 1480

Tříkrálová sbírka je v České republice pořádána Charitou Česká republika. Navazuje na tradici tříkrálových koled.

Albrecht Dürer: Klanění tří králů, 1504