Pouť Nejsvětější Trojice


2023:

Anonym: Alta Trinita beata

Uvažováno, vyzkoušeno, ale o pouti nezpíváno:

Bach, Johann Sebastian: Da nobis pacem