2020


Josef Schreier: Moravská mše vánoční

Vánoční mše, již by bylo hezké uslyšet v Dědicích, je tvořena částmi:

Kyrie, Christe, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Osanna, Agnus, Dona

Poznámka: v roce 2020 sbor nezpíval.

Antonio Allegri da Correggio, Narození páně, (1528-1530)