Socha Panny Marie s Ježíškem

Požehnání sochy 21. června 2023

Arcadelt, Jakob: Ave Maria

uloženo v MuseScore 3

uloženo v MuseScore 4

Smetana, Bedřich: Modlitba (upravil Josef C. Sychra)

uloženo v MuseScore 3

uloženo v MuseScore 4