Zahraniční vztahy Čech, Moravy a Slezska


Česká republika má zavedenou strukturu zahraničních vztahů.

Je členem Organizace spojených národů (OSN), Evropské unie (EU), Severoatlantické aliance (NATO), Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a Rady Evropy.

Je pozorovatelem Organizace amerických států.

Všechny státy (138 států ke dni 3. května 2016, z toho je devět států zastoupeno diplomaty v hodnosti chargé d'affaires) a mezinárodní resp. nadstátní organizace, které mají diplomatické styky s Českou republikou, mají velvyslanectví v Praze, a některé z nich mají generální konzuláty nebo konzuláty v určitých městech, zejména v Brně.

Česká republika má ve státech a u mezinárodních resp. nadstátních organizací, se kterými má diplomatické styky, recipročně svá velvyslanectví (ambasády) a konzuláty.

Dle tzv. Visa Restriction Indexu z roku 2016 mají čeští občané možnost bezvízového vstupu do 167 zemí, čímž se zařazují mezi nejméně vízy omezené národy.

Hlavní roli v zaměřování a upřesňování zahraniční politiky mají premiér a ministr zahraničních věcí.

Pro zahraniční politiku České republiky je zásadní členství v Evropské unii. Té ČR v první polovině roku 2009 i předsedala.

Česká republika má silné vazby se Slovenskem, Polskem a Maďarskem, mj. jako člen Visegrádské skupiny. Rozsáhlé styky má Česká republika se sousedním Německem a dalšími členskými státy Evropské unie, se Spojenými státy americkými a s Izraelem. Současný český prezident Miloš Zeman se snaží zlepšit vztahy s Ruskem a Čínou.

Čeští představitelé podporovali disidenty v Barmě, Bělorusku, Moldavsku a na Kubě.

Ke slavným českým diplomatům minulosti patřili Edvard Beneš, Jan Masaryk či Jiří Dienstbier.