Název a státní symbol České republiky


O území České republiky se hovoří jako o českých zemích, což je pomocný historicko­‑zeměpisný termín používaný jako obecné označení pro území zeměpisně odpovídající České republice. Těmito zeměmi jsou tři historické "české země" – Čechy, Morava a (česká)moravská část Slezska.

Pojem vychází ze zažitého zemského členění politického útvaru na území dnešní České republiky. To vydrželo od středověku až do roku 1928. Tehdy byla Morava a České/Moravské Slezsko spojeny do jednotné Moravskoslezské země. Popřípadě až do roku 1949. Tehdy byly země administrativně zrušeny. Nicméně i poté se jako české země označovala českomoravská část Československa. Vymezení pojmu české země však kolísá. Součástí území České republiky jsou i tzv. České Rakousy, což je k ČSR připojená část Vitorazska a Valticko. Ty byly do roku 1919 součástí Dolních Rakous.

Název státu složeného z Čech, Moravy a Slezska je podle ústavy Česká republika.

Podstatná část veřejnosti dnes nepoužívá jí některými sdělovacími prostředky vnucované slovo Česko pro země tvořících Českou republiku. S větším prospěchem a lépe ve stejné situaci využívá přesné označení Čechy, Morava nebo Slezsko. Část veřejnosti slovo Česko je toleruje pouze, je­‑li použito jen ve smyslu Čech. Tady ovšem dochází k nechtěnému matení pojmů.

Zpočátku, krátce po roce 1918, tehdy ovšem v jiných podmínkách, po kratší dobu a v daleko menší míře bylo odmítáno i označení Československé republiky coby Československo.

Jedno z užití výrazu Česko je doloženo v roce 1704 jako označení zahrnující celé Čechy, v roce 1777 opět jako synonymum ke slovu Čechy.

V době národního obrození se používaly i tvary češský a Češsko odvozené ze základu "Čechy". Nesprávně se v té době užíval i tvar čechský. Vliv na vypadnutí jednoho "s" z termínu měla také jazyková úspornost. Od 19. století se výraz Česko někdy objevuje nejen jako označení pro Čechy ale pro celé české země.

V tomto významu jej od roku 1938 začal prosazovat moravský jazykovědec František Trávníček.

Slovník spisovného jazyka českého v roce 1960 jej uvádí v obou významech a jako zastaralý.

Slovník spisovné češtiny z roku 1978 archaičnost konstatuje u prvního významu. Ve významu označení české části federace stylovou příznačnost neuvádí.

Na jaře 1993 Český úřad zeměměřický a katastrální na základě pověření vlády určil Česko jako jednoslovné označení čerstvě osamostatněné České republiky. Proběhly a probíhají vášnivé a stále trvající spory. Pojem podporuje část České geografické společnosti (její vedení, část členů). Označení odporoval prezident Václav Havel a další osobnosti a obyčejní občané. Termín se i díky snaze spolku pro jeho prosazení výrazně rozšířil (viz slova Vladimíra Železného, bývalého ředitele televize Nova: "Čechy, Morava, Slezsko, to je naše Česko"). Zachoval si značnou míru spornosti. Spousta lidí s jeho užíváním pro Čechy, Moravu a Slezsko nesouhlasí. Mnozí lidé jej, když jej slyší nebo čtou, pociťují jako nepříjemný, chápou jej jako nepravdivý.

Státní symboly České republiky jsou velký a malý státní znak, státní vlajka (Česká republika po rozpadu federace převzala i původní vlajku Československa, jelikož Slovensko nemělo zájem tuto vlajku použít), standarta prezidenta, státní pečeť, státní barvy a státní hymna Kde domov můj?

Státní symboly poukazují na tradice středověkého českého státu (znak), husitského hnutí (heslo na prezidentské standartě), národního obrození (hymna) a Československa (vlajka).