14. století


Státoprávní situaci upřesnil Karel IV. listinou ze 7. dubna 1348.

V ní stanovil, že země řízené českým králem jsou jeho vlastními lény, nikoliv lény Svaté říše římské. Tím Moravu určil jako jednu ze zemí Koruny české.