Politický systém Čech, Moravy a Slezska


Česká republika je zastupitelská demokracie, parlamentní republika. Výkonnou mocí disponuje prezident a vláda, přičemž vláda je vrcholným orgánem výkonné moci. Vláda je odpovědná Poslanecké sněmovně.

Hlavou státu je prezident, volený přímou volbou. Prezident jmenuje se souhlasem Senátu soudce Ústavního soudu, za určitých podmínek může rozpustit Poslaneckou sněmovnu a vetovat zákony (kromě ústavních). Jmenuje také předsedu vlády a další její členy jmenuje na jeho návrh. Přijímá demisi předsedy vlády a jeho prostřednictvím i od jednotlivých členů vlády. Prezident tradičně sídlí na Pražském hradě, k dispozici má též zámek v Lánech. Uděluje či propůjčuje státní vyznamenání. Nejvyššími státními vyznamenáními jsou Řád Bílého lva, Řád Tomáše Garrigua Masaryka, Medaile Za hrdinství a Medaile Za zásluhy.

Centrální bankou státu je nezávislá Česká národní banka, která mj. vydává českou měnu, českou korunu.

Parlament České republiky je dvoukomorový, s Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky a Senátem Parlamentu České republiky.

Do Poslanecké sněmovny se volí 200 poslanců každé čtyři roky na základě poměrného zastoupení.

Jednou za dva roky se volbami obmění třetina Senátu na základě dvoukolových většinových voleb. Každý z 81 senátorů má šestiletý mandát.

Sněmovna Parlamentu České republiky sídlí v Thunovském paláci v Praze.

Senát sídlí ve Valdštejnském paláci na Malé Straně v Praze.

Ústavní soud České republiky se sídlem v Brně o celkem 15 soudcích je ručitelem ústavnosti. Poskytuje ochranu základním (ústavním) právům. Může i rušit zákony či jejich ustanovení. Není ale součástí systému obecných soudů.

Vrcholnými orgány jsou zde Nejvyšší soud České republiky se sídlem v Brně, působící v civilní i trestní justici, a Nejvyšší správní soud České republiky se sídlem v Brně s agendou správního soudnictví.