Obyvatelstvo Moravy


První písemná zmínka o Moravanech pochází z Letopisů království Franků k roku 822.

Značná část obyvatel Moravy dříve mluvila německy, mnozí z nich byli po roce 1946 nuceně vystěhováni.

Jsou spory o to, zda jsou dnes Moravané nebo nejsou samostatným národem. Většina obyvatel Moravy se hlásí k moravské nebo k české národnosti.

Ve srovnání s obyvatelstvem Čech jsou Moravané výrazně častěji věřící v Boha.