Odkazy na hudbu


Středorýnský mistr, Klanění tří králů, okolo roku 1400

P. Josef Olejník

Pieter Coecke van Aelst, Zvěstování Panny Marie, Klanění tří králů, Odpočinek na útěku do Egypta, asi 1530–1550