Raný středověk


Před příchodem Slovanů v 6. století žily na Moravě keltské kmeny a později germánské kmeny.

V letech 833 až 906/907 tvořila jihovýchodní část Moravy spolu s přilehlými územími dnešního Slovenska a Rakouska středisko Velkomoravské říše.

Velkomoravská říše byla vazalem Franské říše.

Kolébkou slovanské kultury a křesťanství se Velká Morava stala za panování knížete Rostislava (846–870). Na začátku 10. století se však z neznámých důvodů rozpadla.

Morava pak zřejmě krátce byla součástí Polska nebo Uher.