Odkazy na hudbu k poslechu a ke zpěvu


Stránky P. Josef Olejník. Život a dílo P. Josefa Olejníka

Na stránkách jsou pro vás k přímému poslechu připraveny četné nahrávky. Dále jsou na stránkách odkazy na archivy se soubory ke stažení; např. responsoriální žalmy nejprve uložíte na disk počítače, archiv ZIP obsahující jednotlivé soubory rozbalíte do vybrané (připravené, pojmenované) složky a žalmy hned můžete začít přehrávat ve svém oblíbeném přehrávači zvukových souborů. Prozkoumejte následující stránky odshora až dolů, až přijdete na seznamy skladeb a ty si pusťte.

Nedělní graduál: obsahuje liturgické zpěvy pro všechny neděle v liturgickém mezidobí a slavnosti Páně v liturgickém mezidobí, tedy slavnosti Ježíše Krista Krále, Nejsvětější Trojice, Těla a Krve Páně a Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (včetně související památky Neposkvrněného Srdce Panny Marie)

Obřadní graduál: obsahuje liturgické zpěvy pro mše svaté spojené s určitými obřady (biřmování, svěcení biskupů, kněží a jáhnů, zasvěcení panen a řeholní sliby, svatební obřady, svěcení kostela a oltáře), mše za různé potřeby (za papeže, za biskupa, za služebníky církve, za kněžská povolání, za řeholní povolání, za jednotu křesťanů), votivní mše (o Eucharistii, o nejdražší krvi Páně), pohřební obřady a mše za zemřelé. Na závěr Obřadního graduálu jsou zařazeny dodatky – Žalm 150, Svatební píseň, Zpěvy před evangeliem pro pohřební obřady, Píseň o městě nebeském, píseň V náruči Boží, modlitba Zdrávas, Královno, modlitba Salve Regina.

Sváteční graduál: obsahuje liturgické zpěvy pro slavnosti, svátky a památky svatých během roku včetně výročí posvěcení kostela. Většina proprií byla zkomponována ke slavnosti, svátku, či památce konkrétního světce (Vlastní zpěvy o svatých).

Vánoční graduál: obsahuje zhudebněné texty liturgie doby adventní a vánoční, je rozšířen o liturgii slavnosti Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu (8. 12.), památky Panny Marie, Matky jednoty křesťanů (18. 1.) a svátku Uvedení Páně do chrámu (2. 2.). Převážná většina zpěvů je zde antifonální nebo responsoriální. Na závěr Vánočního graduálu jsou zařazeny Zpěvy u jesliček na slova básníka Václava Renče.

Velikonoční graduál: obsahuje zhudebněné texty liturgie doby postní od Popeleční středy, zpěvy v liturgii Svatého týdne, v době velikonoční až po slavnost Seslání Ducha Svatého. Graduál je rozšířen o liturgii některých význačných dní: slavnosti Nejsvětější Trojice, Těla a Krve Páně, Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie.

Nedělní nešpory: jedná se o zpěv nešpor v neděli večer. Proto jsou zde uváděny jenom nedělní 2. nešpory. V případě, kdy má nějaká slavnost nebo svátek liturgicky přednost před nedělí anebo 1. nešpory ze slavnosti připadající na pondělí mají přednost před nedělními 2. nešporami, jsou uvedeny v oddíle Vlastní texty o svatých.

Dílo P. Josefa Olejníka:

Zpívaný mešní řád: mešní zpěvy neboli zpívaný mešní řád

Ordinária: důležitou součástí každé mše je ordinárium, které tvoří jeho neproměnnou část. Je tvořeno zpěvy Kyrie, Sláva, Věřím, Svatý, a Beránku Boží.
Nejznámější Olejníkovo ordinárium, nazývané podle místa vzniku Česká mše z Andělské Hory, poprvé zaznělo v kostele Narození Panny Marie v Andělské Hoře na Zelený čtvrtek roku 1966. Součástí České mše z Andělské Hory jsou zpěvy ke kropení lidu (tzv. asperges) Pokrop mě yzopem pro mše během roku a Viděl jsem pramen vody pro dobu velikonoční.

Žalmy: odkazy ke stažení všech responsoriálních žalmů nedělních cyklů A, B, C. V 90. letech nazpíval sbor Velká Bystřice přímo pod vedením P. Josefa Olejníka tuto komletní nahrávku všech responzoriálních žalmů pro neděle (cykus A, B a C viz související tituly), které P. Josef Olejník složil. Nahrál: Vincenc Chvatík.

Propria: proprium neboli vlastní – proměnná – část mše se mění podle liturgické doby nebo památky. Patří k němu vstupní antifona, vstupní modlitba, čtení z Písma svatého včetně žalmu a zpěvu před evangeliem, modlitba nad dary, preface, antifona k přijímání a modlitba po přijímání.