Vánoce


Leonardo da Vinci, Madona ve skalách, 1508

Obraz byl buď přímo vytvořen nebo alespoň dokončen žákem Leonarda da Vinciho (pod jeho vedením) Ambrogiem de Predis

Bach, Johann Sebastian: Puer natus (Hoch se narodil)

Fiala, František: Aj, dnes v Betlémě

Fiala, František: Gloria in excelsis Deo

Gruber, Franz Xaver: Tichá noc

Gruber, Franz Xaver: Tichá noc – upravil P. Josef Olejník

Korejs, Bohuslav: Vánoční zpěv II

Linek, Jiří Ignác: Pastorela iucunda

Mendelssohn-Bartholdy, Felix: Hle, andělé zpívají  basový part

Michna z Otradovic, Adam: Vánoční muzika – 1. Vánoční rosička

Michna z Otradovic, Adam: Vánoční muzika – 2. Vánoční magnet a střelec

Michna z Otradovic, Adam: Vánoční muzika – 3. Vánoční roztomilost

Michna z Otradovic, Adam: Vánoční muzika – 4. Vánoční vinšovaná pošta

Michna z Otradovic, Adam: Vánoční muzika – 5. Vánoční hospoda

Michna z Otradovic, Adam: Vánoční muzika – 6. O narození Pána Krista

Michna z Otradovic, Adam: Vánoční muzika – 7. Pozdravení děťátka Ježíše

Michna z Otradovic, Adam: Vánoční muzika – 8. Nebeský slavíček

Michna z Otradovic, Adam: Vánoční muzika – 9. Zvaní k jesličkám P. Krista

Michna z Otradovic, Adam: Vánoční muzika  10. Item jiná o narození Krista Pána

Michna z Otradovic, Adam: Vánoční muzika – 12. Vánoční noc

Ryba, Jakub Jan: Česká mše vánoční Sanctus

Ryba, Jakub Jan: Česká mše vánočníBenedictus

Ryba, Jakub Jan: Česká mše vánočníAgnus Dei

Schreier, Josef: Moravská mše vánočníKyrie

Schreier, Josef: Moravská mše vánočníChriste

Schreier, Josef: Moravská mše vánoční Gloria

Schreier, Josef: Moravská mše vánočníCredo

Schreier, Josef: Moravská mše vánočníSanctus

Schreier, Josef: Moravská mše vánočníBenedictus

Schreier, Josef: Moravská mše vánočníOsanna

Schreier, Josef: Moravská mše vánočníAgnus

Schreier, Josef: Moravská mše vánočníDona

Gerard van Honthorst, Klanění pastýřů, asi 1650

Gerard van Honthorst, Klanění pastýřů, asi 1622